Pozvánka na jednání valné hromady společnosti 10.6.2022 od 13.00

,
rozhovor Zemědělský zpravodaj Mgr. Jan Pozdílek

Pozvánka na jednání valné hromady společnosti